Ημέρες Ελληνικής Μέθεξης

19 - 20 Απριλίου «2008» - Αττική


 
Φωτογραφίες
 
 


Διοργάνωση
Φιλοσοφικό Αθήναιο «Εκατηβόλος»


Υποστήριξη
Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών
www.ysee.gr

Διιπετές
Διμηνιαίο περιοδικό για την υπεράσπιση της Αρχαίας Ψυχής
www.diipetes.gr

Χώρος εκδήλωσης
Πολιτιστικό Πάρκο «Χρυσαλίδα»


Ο Λ Υ Μ Π Ι Ε Ι Α