[ φωτογραφίες από την εκδήλωση (19 - 20 Απριλίου «2008» - Αττική) ]

 


Ημέρες Ελληνικής Μέθεξης


Τα Ο λ υ μ π ί ε ι α είναι η με σύγχρονους όρους προσπάθεια αναβίωσης μιας αρχαίας εορτής.

Κρατώντας τα συνθετικά χαρακτηριστικά της εορτής όπως απόδοση τιμών, συμπόσιο, θέατρο,
μουσική, επιδιώκουμε να αποδείξουμε πως η αξία Άνθρωπος παραμένει ίδια δια μέσου
των αιώνων και πως το τερπνόν μετά του ωφελίμου δεν είναι μια χαμένη μυστική συνταγή,
αλλά ένα μέτρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας που μπορούμε ακόμα να επιτύχουμε.

Ελάτε και προσθέστε και την δική σας φωνή , χαρά και ήθος στην εορτή.


Θεωρούμε πως τα στοιχεία που συνέθεταν τους αρχαίους εορτασμούς όπως αυτόν από τον οποίον εμπνεύστηκαν οι διοργανωτές για αυτή την εκδήλωση έχουν πολλά να προσφέρουν στα σύγχρονα πολιτισμικά δρώμενα.


Ο συνδυασμός της απόδοσης τιμών σε υψηλές αξίες που παρήγαγε ο πολιτισμός μας , το συμπόσιο, το θέατρο, η μουσική και οι παρουσιάσεις οργανώσεων , έργων πνευματικής δημιουργίας, καλλιτεχνημάτων,  συνθέτουν όλα μαζί την εικόνα της βαθύτερης ανθρώπινη δημιουργίας και αναζήτησης για το ωραίο και ωφέλιμο.


Πιστεύουμε πως όλοι μπορούμε να αναπτύξουμε μια πηγαία έλξη για αυτή την πολιτισμική σύνθεση και μέσα από αυτήν την έλξη , τον θεό έρωτα των αρχαίων, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις εύκολες καταναλωτικές ψυχαγωγίες που η σύγχρονη εποχή μας "πουλάει" , προσεγγίζοντας τα πανανθρώπινα αγαθά και αξίες που δεν θα πάψουν ποτέ να συγκινούν και να εμπνέουν τον Άνθρωπο. 

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ε Ι Α